วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

ปลูกต้นชวนชมไว้ในกระถางใหญ่ ครั้นถึงหน้าน้ำท่วมพวกเรามัวแต่ห่วง

มัวแต่ห่วงว่าน้ำจะท่วมสวน  ไม่ได้ยกกระถางชวนชมหนีน้ำ  ก็ตายไปเลย

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม, 2553 10:33

    I Moore, but concerned that the flood water garden. Not raised water pot fascinatingly escape death no.

    ตอบลบ